Nasz zespół

Aleksandra Kreczmańska

Misja: Szukam zrozumienia, jakie są właściwe człowiekowi dynamizmy jego rozwoju i tworzenia relacji. Tworzę projekty służące pogłębianiu życia wewnętrznego.

Jestem przekonana o tym, że …horyzont nie jest granicą.

Lubię … szukać prawidłowości i sensu, czytać, odkrywać znaczenia, porządkować treści.

Zasoby Szkoła Psychoterapii w nurcie Analizy Egzystencjalnej i Logoterapii (w trakcie), Studium Poradnictwa Psychologicznego przy Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich, Podyplomowe Studium Duchowości PWTW Collegium Bobolanum. Autorka „Przystani dla Serca”. Więcej o mnie na stronie: www.aleksandrakreczmanska.com.

Anna Perfuńska

Misja: Odkrywam sens, wspierając rozwój innych, dzieląc się tym, co uważam za znaczące.

Jestem przekonana o tym, że: rozwój, jest dla mnie szansą, by prawdziwie i głęboko żyć.

Lubię: wsłuchiwać się i dotykać głębi siebie oraz drugiego człowieka.

Zasoby: Szkoła Psychoterapii w nurcie Analizy Egzystencjalnej i Logoterapii (w trakcie), Podyplomowe Studium Duchowości PWTW Collegium Bobolanum, Kurs trenerski PWTW Collegium Bobolanum. Autorka spotkań dla mam i kobiet w ciąży.

Małgorzata Kułaga

Misja: Towarzyszę, inspiruję, poszukuję dróg, jak budować głębokie i autentyczne relacje z innymi.

Jestem przekonana o tym, że: …szczere spotkanie ze sobą i troska o siebie otwiera mnie na innych.

Lubię: …stwarzać przestrzeń, w której można odkrywać siebie – swoje uczucia i potrzeby, pragnienia, wartości. Z pasją odkrywam rolę i znaczenie emocji w życiu konkretnych ludzi.

Zasoby: Psychologia na UKSW, Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii przy Szkole Wyższej Przymierza Rodzin. Psycholog, trener grup wsparcia i rozwoju dla mam. Mama.

Dorota Piwowarczyk

Misja: Fascynuje mnie proces poznawania siebie i dochodzenia do prawdy zakrytej pod warstwą masek i nieuświadomionych mechanizmów.

Jestem przekonana o tym, że: …połączenie duchowości, psychiki i pracy z ciałem są kluczowe w procesie odzyskiwania siebie.

Lubię: …szukać, odkrywać, eksplorować. Szukam sensu i głębi - w sobie, w drugim człowieku.

Zasoby: Studium Psychoterapii w podejściu integratywnym przy SPCh (w trakcie), roczny kurs Psychologii zorientowanej na Proces przy Fundacji Studium Psychologii Procesu, liczne kursy i warsztaty z zakresu psychoterapii przez ciało. Z wykształcenia ekonomista.

Kontakt
Przystań dla serca
email: kontakt@przystandlaserca.pl
code and design: p‑soft