O nas

Rozwój, ale jaki?

Warsztaty „Przystań dla serca” i „Przystań w poszukiwaniu sensu” powstały z pragnienia stworzenia miejsca dla kobiet, gdzie praca psychologiczna ma szeroko otwarte okno na duchowość. Chodziło nam o taką przestrzeń, gdzie bez wpadania w pułapkę samo-doskonalenia i wymuszania na sobie postępu, można szukać zrozumienia siebie i rozwijać życie wewnętrznie.

Poznanie siebie nie jest tu celem samym w sobie. Chodzi o to, aby „zacząć od siebie, lecz nie kończyć na sobie, uważać siebie za punkt wyjścia, lecz nie za cel, poznać siebie, lecz nie zajmować się sobą” (M. Buber).

Prawdziwy rozwój nigdy nie jest „osobisty”, w tym sensie, że nie należy tylko do mnie i nie dzieje się poza relacją. Dlatego mówimy o rozwoju „osobowym”. Gdy rozwijam się jako osoba, ubogacają się moje więzi, potrafię być bardziej obecna i zaangażowana dla tych, których kocham. „Rozwój wpływa na zdolność kochania. Twoja zdolność do bycia osobą, która kocha, będzie w dużym stopniu zależała od tego, jak bardzo będziesz gotowy się rozwijać” (J. Townsend)

Poznanie siebie owocuje także większym otwarciem na poznawanie Boga. Bóg mówi w moim sercu, w głębi mojego serca. „Poznać Boga w sobie i poznać siebie w Bogu to dwie strony tej samej monety. Nie można ich oddzielić” (F. Jalics SJ)

Organizatorem spotkań jest „Fundacja Mamy Czas”.

Obecnie warsztaty odbywają się przy klasztorze oo. Dominikanów na Służewie (we współpracy z Dominikańską Akademią Rodzinną).

Kontakt
Przystań dla serca
email: kontakt@przystandlaserca.pl
code and design: p‑soft