Przystań dla serca

O PRZYSTANI

„Przystań dla serca” to program rozwoju osobowego. Jest to autorski cykl warsztatów dla kobiet, który daje możliwość spotkania ze sobą i z drugim człowiekiem.

Przystań to miejsce, w którym można bezpiecznie i spokojnie odpocząć. Dlatego to słowo jest nam bliskie. Żeby móc się rozwijać potrzebujemy takiej przestrzeni. Ponieważ „nasz wzrost jest powolnym cudem” (E. Kennedy) chciałybyśmy, abyś poprzez spotkania w „Przystani” ofiarowała sobie luksus czasu. Przygotowałyśmy je tak, aby było to miejsce, gdzie spróbujemy usłyszeć, co nam mówi serce. Nie oznacza to bezczynności, chcemy „trudzić się dla radości naszego życia” (J. Augustyn SJ). Chodzi o to, żeby spróbować inaczej, traktując siebie jak kogoś kogo warto wysłuchać, poznać i zrozumieć.

„Przystań dla serca” odbywa się we współpracy z Dominikańską Akademią Rodzinną, https://dar.dominikanie.pl.

ROZWÓJ ALE JAKI?

Poznanie siebie nie jest tu celem samym w sobie. Chodzi o to, aby „zacząć od siebie, lecz nie kończyć na sobie, uważać siebie za punkt wyjścia, lecz nie za cel, poznać siebie, lecz nie zajmować się sobą” (M. Buber).

Prawdziwy rozwój nigdy nie jest „osobisty”, w tym sensie, że nie dzieje się poza relacją. Dlatego mówimy o rozwoju „osobowym”. Gdy rozwijam się jako osoba, ubogacają się moje więzi, potrafię być bardziej obecna i zaangażowana dla tych, których kocham. „Rozwój wpływa na zdolność kochania. Twoja zdolność do bycia osobą, która kocha, będzie w dużym stopniu zależała od tego, jak bardzo będziesz gotowy się rozwijać” (J. Townsend)

Poznanie siebie owocuje także większym otwarciem na poznawanie Boga. Bóg mówi w moim sercu, w głębi mojego serca. „Poznać Boga w sobie i poznać siebie w Bogu to dwie strony tej samej monety. Nie można ich oddzielić” (F. Jalics SJ)

PROGRAM

PRZYSTAŃ DLA SERCA

„Przystań dla serca” to program rozwoju osobowego, który daje przestrzeń i narzędzia dla owocnej pracy wewnętrznej. To spójna propozycja podzielona na dwa lata pracy. Każdy rok pracy to 27 spotkań (po 81 godzin zajęć).

 1. Pierwszy Rok Pracy w Przystani obejmuje trzy części:

  Część 1. Mądrość serca (7 spotkań)
  Część 2. Ku głębszym pragnieniom (10 spotkań)
  Część 3. W zgodzie ze sobą (10 spotkań).

 2. Drugi Rok Pracy jest dedykowany osobom, które uczestniczyły w Pierwszym Roku i składa się z dwóch części:

  Część 4. Dary niedoskonałości (15 spotkań)
  Cześć 5. Spotkania z sensem (12 spotkań)

*

DOMOWA PRZYSTAŃ DLA SERCA – PROGRAM ONLINE
(LIVE: ZOOM + PADLET)

Naszą nową propozycją jest „Domowa Przystań dla serca – Program Online”, roczny program pracy zdalnej. Ten cykl spotkań zawiera inne treści i metody pracy niż zajęcia stacjonarne i jest otwarty dla wszystkich chętnych. Spotkania online mogą być pożytecznym uzupełnieniem dla tradycyjnych warsztatów.

*

Poniżej znajdziecie bardziej szczegółowy opis poszczególnych części naszego programu (liczba spotkań nie zawsze pokrywa się z ilością tematów przedstawionych w programie – czasami dany temat realizujemy w trakcie dwóch kolejnych spotkań).

PRZYSTAŃ DLA SERCA
I ROK PRACY

<< >>

Część 1: Mądrość serca
(7 spotkań)

W pierwszej części warsztatów zatytułowanych „Mądrość serca”, spotykamy się ze światem naszych uczuć, myśli i potrzeb. Staramy się je rozpoznać, nazwać i zrozumieć, czym są. „Nasze uczucia łączą nas z życiem i z innymi ludźmi, towarzyszą nam zawsze i wszędzie. Cenimy je i boimy się ich, przeczuwamy, że są tajemnicą, z którą musimy się zaprzyjaźnić. Jeśli nie mamy z nimi żywego kontaktu, wtedy brakuje nam czegoś decydującego: mądrości serca”. (K. Vopel).

 1. Jak ostrygi na piasku czyli poznajmy się w Przystani

 2. Słodkie żywioły we mnie śpią, czyli o tym czym są uczucia

 3. Kochane moje łezki, czyli o celowości uczuć

 4. Ktoś mi myśli, czyli o tym, jak myśl kształtuje uczucie

 5. All you need is…, czyli o tym dlaczego warto być potrzebującą

 6. A we mnie samym wilki dwa…, czyli o tym, jak nauczyć się mądrości serca

Część 2: Ku głębszym pragnieniom
(10 spotkań)

W drugiej części warsztatów „Ku głębszym pragnieniom” spotykamy się wokół tematu naszych pragnień i wartości. Jest to zaproszenie do zastanowienia się, kim jestem i jak chcę żyć. To „dzięki pragnieniom wiemy, kim jesteśmy gdzieś głęboko w sobie” (J. Poznański SJ). Pragnienie, „naprawdę jest w stanie rozpalić całą istotę, dać siłę, odwagę i nadzieję wobec trudności, nadać czynom smak i barwę” (G. Cucci). Spotkania w tej części programu pomagają w odkrywaniu swojej misji życiowej, czyli tego, co „ty możesz zrobić w sposób, w jaki nikt inny tego nie zrobi”. (M. Lucado)

 1. Więcej życia w życiu, czyli o pragnieniach

 2. Niezwykłe jak chleb, czyli o życiu, które warto przeżyć

 3. Pomarzyć dobra rzecz – w poszukiwaniu marzeń, w poszukiwaniu siebie

 4. Pójdę boso, czyli o tym co jest najważniejsze

 5. Once upon a time, czyli opowieść mojego życia

 6. Piękna a nie Bestia, czyli o tym co jest we mnie wyjątkowe

 7. Muszę czy nie muszę? czyli o tym co zależy ode mnie

 8. (Nie taki) prosty temat: światło – cień, czyli o tym, co sprawia, że żyję naprawdę

 9. Szukam, szukania mi trzeba – moja misja

 10. O ciosaniu róż, czyli o tym czym (nie) jest rozwój

Część 3: W zgodzie ze sobą
(10 spotkań)

W części trzeciej „W zgodzie ze sobą” przyglądamy się temu, co wypełnia moje życie. Czy mam wewnętrzną zgodę na to, jak żyję i kim jestem? Chcemy na nowo odkrywać naszą codzienność – popatrzeć na nasze wybory, decyzje. Ponieważ to „pragnienie potrafi uchwycić pewien sens, a wola go urzeczywistnia” (A. Manenti). Uczymy się także, jak owocnie żyć w czasie i jak przeznaczyć czas dla realizacji tego, co jest w naszym życiu ważne.

 1. Czym jest błękit czym dla mnie jest? czyli o sensie w codzienności

 2. Obecna czy nieobecna? czyli o moim byciu-w-świecie

 3. So here’s to life, czyli o tym czy lubię żyć?

 4. Być jak wiatr, czyli o pragnieniu bycia sobą

 5. Dla-czego warto żyć, czyli o tym czym różni się sukces od spełnienia

 6. By z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość, czyli o tym jak znaleźć sensowny cel

 7. Festina lente, czyli o różnicy między dniem spełnionym a przepełnionym

 8. Smart casual, czyli o sztuce codziennego życia

 9. Kochane chwile te aresztuj, czyli o życiu w czasie teraźniejszym

PRZYSTAŃ DLA SERCA
II ROK PRACY

<< >>

Część 4: Dary niedoskonałości
(15 spotkań)

Drugi rok pracy w Przystani to zaproszenie, aby pogłębić tematy pragnienia, wartości i poczucia sensu. W pierwszej części „Dary niedoskonałości” będziemy dalej kształtować naszą umiejętność dostrzegania i doświadczania, tego, co znajdujemy jako istotne, dobre, prawdziwe, piękne. Zmierzymy się też z rzeczywistością ograniczenia: naszej kruchości, słabości, cienia, błędów, niepowodzeń. Ludzka, trudna, też do przyjęcia – rzeczywistość. Jak się z nią obchodzić? Jak być obecnym i zaangażowanym w swoje życie – niezależnie od jego pomyślności?

 1. Co jest grane? czyli gdzie jestem i skąd zaczynam

 2. Od niechcenia do pragnienia czyli o tym co mnie popycha, a co mnie pociąga

 3. Trud nadzwyczajny, czyli o tym, kim jestem i kim się staję

 4. Niekończąca się historia, czyli o pogłębianiu pragnień

 5. Złota nić, czyli o tym, czy ograniczenie jest wrogiem pragnienia

 6. Godzinny kwiat, czyli o moim zaangażowaniu w życie

 7. Ukryty skarb, czyli o poszukiwaniu i znajdowaniu wartości

 8. Puls życia, czyli o dobrej pamięci

 9. Jak oswoić wilka, czyli o tym, co się kryje w cieniu

 10. Czy to ty, czy to ja? czyli o królewskiej drodze poznania siebie

 11. Wrogu mój, kocham cię, czyli o tym, że lepiej jest być prawdziwym, niż doskonałym

 12. Skarb w glinianym naczyniu, czyli prawda o naszej kruchości

 13. Wciąż nie wiem, czego nie wiem…, czyli o potrzebie samoaktualizacji

 14. Wola – silna czy wolna? czyli o tym, jak żyć ideałami

Część 5: Spotkania z sensem
(12 spotkań)

Ostatnia część Przystani „Spotkania z sensem” będzie szansą na pogłębienie treści proponowanych w nurcie analizy egzystencjalnej. Powracać będzie pytanie o sens, o bycie autentycznym, obecnym. Mniej będziemy starały się rozmyślać, a więcej doświadczyć. Czytając tematy spotkań, możesz mieć wrażenie, że są do siebie… podobne. Tym razem nie będzie tak dużo treści i nowości, a więcej smakowania, bo to „nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadowala i nasyca duszę” (św. Ignacy).

 1. Chwila dla istnienia, czyli o tym, jak doświadczam siebie

 2. A na razie kołyszą nas noce, a na razie kołyszą nas dni…, czyli o tym, że nie jesteśmy nieśmiertelni

 3. Pierwszy dzień reszty życia, czyli o poszukiwaniu najlepszej możliwości

 4. Mogło być nic, czyli o podstawowym zdziwieniu

 5. Uparcie i skrycie, czyli o tym, jak mi jest z moim życiem

 6. Jak w domu, czyli o zgodzie na siebie

 7. Chcę czy nie chcę?, czyli o zdolności do odpowiedzi

 8. Co i jak, czyli o tym, by pracować we właściwym porządku

DOMOWA PRZYSTAŃ DLA SERCA

PROGRAM ONLINE
(LIVE: ZOOM + PADLET)

Istnieję – ale czy jestem naprawdę?
Istnieję, bez wątpienia.
Czy jednak umiem tego doświadczyć?
Kiedy czuję, że naprawdę jestem?
(Alfried Langle)

„Domowa Przystań Dla Serca” to zaproszenie, żeby pogłębić swoje doświadczanie. Chcemy zatrzymać się przy tym, jak doświadczam siebie, życia i relacji i przyjrzeć się mojemu byciu-w-świecie: jak jestem? jak mi jest ze sobą, z moim życiem?

„Spotkać siebie. Co to tak naprawdę znaczy? Wyjść sobie naprzeciw. Poświęcić uwagę swoim uczuciom i myślom. Porozmawiać ze sobą o tym, co naprawdę ważne. Podejść do siebie bez założeń, bez oczekiwań. Wejść w swoją intymną przestrzeń z miłością i szacunkiem” (A. Karaś)

Ten kurs, to dobry pomysł dla Ciebie, jeśli brakuje Ci czasu w codzienności dla samej siebie. Nie chodzi tu jednak o rozrywkę czy przyjemność (choć ten wymiar życia ma również sobie należne miejsce w naszej codzienności), ale o stworzenie naprawdę przestrzeni dla siebie – na kontakt ze sobą, na przeżywanie swoich poruszeń i uczuć, na rozumienie siebie, na refleksję poświęconą moim relacjom i znaczącym dla mnie wartościom.

„Wydaje się, że obecnie nie istnieje sztuka posiadania czasu. Nie ma już chyba ludzi, którzy z otwartością odpowiadaliby: „Jasne, że mam czas, przyjdź”. Tymczasem pierwszym krokiem w stronę szczęśliwego życia okazuje się czas. Czas dla siebie, czas na wyciszenie i na skupienie. Czas na nicnierobienie, czas na samotność. Czas na spędzenie pięknych chwil z przyjacielem i przyjaciółką. Czas, który nigdzie nas nie goni ani nie każe nam pozostać tam, gdzie nie chcemy” (J. Thiele)

JAK TO WYGLĄDA?

PROGRAM

„Domowa Przystań Dla Serca – Program Online”, składa się z dwóch części: „Czucie i świadomość” oraz „Wartości i bliskość”. Jest to łącznie 30 spotkań. Spotykamy się co tydzień na platformie internetowej (Zoom). Na każdy kolejny tydzień pracy udostępniane są materiały do pracy własnej (na platformie Padlet).

Część 1. Czucie i świadomość

Część 2. Wartości i bliskość

WAŻNE! Zajęcia są tak prowadzone, aby omawiane treści miały szanse jak najbardziej zakorzenić się w praktyce życia. Spotkania mają być wsparciem dla pracy nad własnym rozwojem, który dokonuje się pośród codzienności. Dlatego dla owocnego uczestnictwa w tych zajęciach na pewno jest potrzebna gotowość do pracy własnej pomiędzy spotkaniami.

CO ZAPEWNIAMY?

DLA CIEBIE?

Jeżeli zastanawiasz się, czy „Przystań” jest zaproszeniem dla Ciebie, zobacz na jakie potrzeby odpowiadamy.

 • Odpowiadamy na potrzebę rozwoju. „Przystań” to miejsce dla osób, które pragną:

  • usłyszeć siebie
  • zrozumieć siebie
  • zdobywać narzędzia dla owocnej pracy własnej.
 • Odpowiadamy na potrzebę twórczości. Stworzyłyśmy „Przystań” dla osób, które chcą:

  • odkrywać kim jestem i jak mogę siebie wyrażać
  • drążyć pragnienia
  • rozwijać wyobraźnię.
 • Odpowiadamy na potrzebę odpoczynku. Zapraszamy do „Przystani”, jeśli potrzebujesz:

  • zatrzymać się
  • odetchnąć
  • pobyć ze sobą.
 • Odpowiadamy na potrzebę ubogacania życia innych. Jeśli swój rozwój widzisz w logice miłości i bycia dla drugiego człowieka, w „Przystani” możesz odkryć to, że:

  • im bardziej jestem sobą, tym bardziej mogę być dla ciebie.

JAK PRACUJEMY?
(informacje dla dociekliwych)

Jak wyglądają nasze spotkania, na czym się opierają i jakie treści chcemy wam przekazać?

Głównym źródłem inspiracji i wiedzy dla naszych warsztatów jest logoterapia Viktora Frankla oraz analiza egzystencjalna Alfrieda Langle. Są to nurty terapeutyczne, które w centrum swojego zainteresowania stawiają osobę i jej dążenie, aby życie było doświadczane jako sensowne i spełnione.

Bardzo ważną inspiracją dla naszej wspólnej pracy są także idee Luigiego Rulli, znane w Polsce dzięki tłumaczeniom prac jego uczniów m.in. A. Cenciniego czy A. Manentiego. Z tej szkoły zaczerpnęłyśmy definicję pragnienia, wartości oraz koncepcję dynamiki pracy wewnętrznej.

Bliskie jest nam również to, w jaki sposób podejście humanistyczne rozumie rozwój człowieka dorosłego – jako proces, w którym potrzebna jest przestrzeń, czas i łagodność.

Dodatkowo korzystamy także z narzędzi innych nurtów pomocy psychologicznej np. pojawiają się elementy pracy z myślami i przekonaniami, czy narzędzia NVC (Porozumienia bez Przemocy).

A jak wyglądają nasze spotkania?

Na zajęciach poświęcamy dużo czasu na pracę własną, którą nasze uczestniczki bardzo doceniają – w końcu czas i przestrzeń, żeby zajrzeć w głąb siebie. Praca indywidualna opiera się na proponowanych przez nas ćwiczeniach i materiałach, które są różnorodne i poruszają nie tylko intelekt, ale i wyobraźnię oraz uczucia.

Na każdym spotkaniu jest też czas na pracę w grupie. Czasem jest to rozmowa w parach, czasem w małych grupach, albo rozmowa na forum. Bez obaw – zawsze taktownie i z uszanowaniem twojej intymności.

Ważnym elementem naszych spotkań jest też przekazanie pewnej wiedzy o naszym świecie wewnętrznym. Pojawia się więc też trochę teorii dla lepszego rozumienia siebie.

OPINIE

<< >>

„Program warsztatu „Przystań dla serca” od razu mnie zaintrygował. Nie szukałam zajęć dodatkowych, ani szkolenia, sesji coachingowych ani też rekolekcji. Mam za sobą bardzo wiele szkoleń, w mojej ocenie tylko niewielka cześć z nich była dla mnie dobrą inwestycją czasu. Ale tu właściwie się nie zastanawiałam, czując poruszenie serca sprawdziłam dni i godziny, zgrałam z moim grafikiem i bardzo zaciekawiona pojawiłam się na pierwszych zajęciach.

Od samego początku ujęła mnie artystyczna forma w której zaklęte są ćwiczenia, literatura najwyższego lotu – podana w pigułce, aby nie przytłoczyć zagonionych, ale zainspirować do własnych poszukiwań. Ważne tematy, czasami zdawałoby się nie do ogarnięcia w systematyczny, a jednocześnie zajmujący sposób przekazane są w postaci praktycznych ćwiczeń. Nawet super ścisły umysł dostrzega w tym uporządkowaną ścieżkę, konkretne zadania w które zanurzałam się z lubością w poszukiwaniu odpowiedzi na dziesiątki i setki stawianych pytań, słuchając muzyki, oglądając fotografie, rysunki, czy też samej rysując, malując, pisząc, wycinając i słuchając siebie nawzajem. Ale w pełnej wolności bo mówi się tylko tyle ile sama decydujesz.

W miarę upływających tygodni ten wtorkowy rytuał był jedną z najprawdziwszych radości w tygodniu pracy. Ćwiczenia w dwójkach i trójkach pozwalają dowiedzieć się więcej o współuczestniczkach warsztatu, a przepyszne przekąski i gorąca, pachnąca herbata w podgrzewanych czajniczkach nadaje charakter spotkania towarzyskiego. Pracowałyśmy według harmonogramu ale dyscyplina czasowa nie jest ciężarem. Cieszyły mnie materiały do czytania w domu i ćwiczenia do pracy w nadchodzącym tygodniu. Prowadzące współgrają ze sobą, nie przekrzykują się, dopełniają w taki ujmujący sposób jak powinni małżonkowie w rodzinie – dają wzajemnie głos bez sztucznej grzeczności tak aby zajęcia płynęły.

To unikalne połączenie duchowości, psychologii i …rzeczy najważniejszych godne polecenia każdemu kto chciałby nadać swemu życiu sens i głębszy wymiar”. Edyta

„Spotkania w Przystani były dla mnie budująca podróżą w głąb siebie. Pozwoliły mi zweryfikować szkodliwe stereotypy i pętle, które odbierały mi radość z codziennego życia. Wiele chwil spędzonych w Przystani stanowiły dla mnie źródło inspiracji i wyzwoliły poczucie szczęścia z tego, kim jestem.

Spotkaniom towarzyszyły szczerość, zaufanie oraz serdeczność. Każde spotkanie zaskakiwało mądrością przekazywanych myśli i materiałów a także bogactwem smaków kulinarnych i duchowych. Dla mnie rozpoczęła się droga, którą pragnę podążać, czując opiekę kochającego Boga.

Dziękuję i polecam tym, którzy nie chcą "przegapić" życia”. Sylwia

 

„Przystań dla serca była dla mnie czasem odpoczynku, wytchnienia i odzyskiwania radości. Była to przestrzeń na przyglądanie się mojemu sercu w niezwykłych warunkach: w gronie innych kobiet, przy świecach i pięknej muzyce i przy pysznym pokarmie dla ciała. Wiele rzeczy sobie poukładałam dzięki tym spotkaniom. Teraz życzliwiej przyjmuję emocje, które przeżywam.

Odkryłam inne rozumienie woli Pana Boga, jako pragnień które ukrył głęboko w moim sercu, a nie - jak czasem myślałam wcześniej - planu w który swoimi życiowymi wyborami musze trafić i się nie pomylić.

W końcu na nowo - z perspektywy moich pragnień i wartości - spojrzałam na moją codzienność i na to co w życiu robię, i nabrało to nowego ożywiającego sensu.

Chętnie kolejny raz przystąpiłabym do wykonywania tych wszystkich zadań i przezywania tych treści, bo przecież to dopiero początek podróży w głąb mojego serca”. Gosia

„Nie jest mi łatwo pisać świadectwo tego, co wydarzyło się na tych spotkaniach. Bo to jakby przyznać się, do tego że przez większość swojego życia żyłam jakby we mgle. A wydawało mi się wcześniej, że tyle już o sobie wiem. Że nic mnie już nie zaskoczy o mnie samej. Że ja przecież siebie znam. Nic bardziej mylnego.

To jest niesamowita podróż w głąb siebie. W atmosferze wsparcia, bezpieczeństwa - poznawanie siebie, poznawanie innych, dochodzenie do swoich zepchniętych zapomnianych pragnień. Nie jest to łatwa droga. Może być czasem bolesna, ale na pewno jest fascynująca. Nie wiem, co mnie czeka po tych spotkaniach. Ale czuję przez skórę, że totalna przebudowa życiaDzięki za wszystko!”  Dorota

 

„Bardzo serdecznie zachęcam do udziału w warsztatach „Przystań dla serca”. Dla mnie jest to czas poznawania i uczenia się siebie przy jednoczesnym odkrywaniu i pielęgnowaniu relacji z Jezusem. Ważne dla mnie jest to, że warsztaty są przygotowane profesjonalnie, zarówno pod względem merytorycznym, jak i estetycznym. Organizatorki są bardzo zaangażowane i twórcze, dbają o najmniejszy szczegół. Czuję, że jestem w mądrych i dobrych rękach!

Polecam zapisanie się na całość warsztatów, w miarę możliwości i środków. Ja z ostrożności zapisałam się najpierw tylko na pierwszą część, ale przedłużyłam warsztaty o następne dwie sesje. Naprawdę warto!!! To taki rok pracy nad sobą i choć momentami jest to dla mnie trudny czas, ponieważ związany z wysiłkiem emocjonalnym i intelektualnym, ale już widzę piękne, dojrzewające owoce :)

Spotkania stwarzają możliwość do skupienia i przemyśleń. Niezwykle ubogacające są dla mnie również spostrzeżenia i dzielenia pozostałych uczestniczek. Każda z nas jest inna, i każda wnosi coś wyjątkowego w ten wspólny czas. Czuję, że żyję tu i teraz :) I, że Jezus jest ze mną!”  Ola

„Chodziłam na różne warsztaty, ale te są pierwsze, które mają swoją atmosferę i duszę :) Zwykle spotykałam się ze schematem - trochę teorii i ćwiczenia. Natomiast tutaj jest kolor, muzyka, smaki, świat obrazów i różne formy - bogactwo bodźców. :) Pychota!

Jak weszłam na pierwsze spotkanie do sali, to ogromnie mi się podobał klimat już tam panujący, szczególnie wystrój stołu :) Zapowiadał miłe, prawdziwie kobiece spotkanie.

Pomysły na pracę własną były dla mnie bardzo ciekawe i wyszukane. Twórczo pobudzały do wniknięcia w swoje wnętrze i fajnie je obrazowały. Ogromnym plusem było to, że te wszystkie prace można było wziąć do domu, spojrzeć na nie ponownie, a nawet powiesić sobie na ścianie. Ja swoje mam na biurku za przezroczystą matą.

Dziękuję ogromnie za wszystkie inspiracje, aby odkrywać samą siebie. Myślę, że długo będą owocować”. Ania

 

„Warsztaty „Przystań dla Serca” był to szczególny czas i czas tylko dla mnie (chociaż bardzo cenię sobie fakt, że mogłam przeżywać je w gronie naprawdę wspaniałych kobiet). Atmosfera, a także oprawa „Przystani...”, sprawiały, że za każdym razem – bez względu na to, czy wybierałam się z podniosłym, „warsztatowym” nastawieniem, czy wbiegałam spóźniona, z głową w tysiącu innych sprawach – miałam poczucie, że uczestniczę w czymś dopracowanym w najdrobniejszym szczególe. Specjalnie dla mnie.

W najbardziej osobistym wymiarze warsztaty były dla mnie odkrywaniem wolności, jako głębokiego pragnienia, potrzeby i jednej z najważniejszych wartości w moim życiu. Nie od początku to widziałam. Poszczególne spotkania zupełnie niespodziewanie zaczęły układać się w jedną całość. „Pragnienie wolności” może brzmieć dla kogoś patetycznie czy ogólnie. Tymczasem to odkrycie przekłada się w moim życiu na bardzo konkretne postawy, plany i działania, z których najważniejsze, to otwarcie na narodziny trzeciego dziecka i decyzja o kontynuowaniu terapii psychologicznej. Wiem, że to dopiero początek mojej drogi do wolności. I bardzo się na nią cieszę”. Agata

„Warsztaty zmusiły mnie do wygospodarowania czasu tylko dla siebie. W codziennej gonitwie tego rodzaju potrzeby zazwyczaj spycham na dalszy plan, robię tylko rzeczy pilne, a nie ważne. Dzięki konkretnym terminom spotkań nie miałam wyboru - musiałam się skupić na sobie i pobyć sama ze sobą.

Takie rozmowy zawsze dodają otuchy, bo zdajesz sobie sprawę, że nie tylko ty masz tego rodzaju rozterki, czy problemy. Dzięki kontaktowi z innymi kobietami wiesz, że nie jesteś sama, że to nie z tobą jest coś nie w porządku, że inni mają podobnie i że można temu zaradzić.

Warsztaty były prowadzone w bardzo przyjaznej atmosferze - wyczuwało się pełną akceptację wobec każdej z osób. To dawało ogromny komfort i przyjemność pracy.

Polecam warsztaty osobom, które są jak Księżniczki na ziarnku grochu - czują się niewygodnie w swoim życiu, coś je uwiera, ale nie wiedzą, w czym tkwi problem. Zadania wykonywane w czasie warsztatów pozwalają odnaleźć ten groch”. Lidka

 

„Czas spędzony na warsztatach to czas poświęcony sobie, ale z pożytkiem dla innych, którzy żyją z nami na co dzień. To czas zatrzymania się gdzie można spojrzeć w przeszłość i przyszłość, zastanowić się nad swoim miejscem na drodze.

Często bywamy na spotkaniach gdzie, jeśli jest psychologia i kobiecość to nie ma duchowości, a jeśli jest duchowość i psychologia to w gronie gdzie pomija się aspekt kobiecości lub ujmuje się go stereotypowo. Tu czułam się bezpiecznie, zadbana od strony psychologicznej i duchowej.

Czas poświęcony sobie nie jest czasem straconym. Polecam, szczególnie osobom poszukującym”. Danka

GDZIE I KIEDY

Obecnie trwają zapisy na wszystkie trzy programy:

Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2021 r. i trwają do maja 2022 r.

 

Przystań dla Serca
I Rok Pracy

W tym roku wystartują dwie grupy:

Spotkania odbywają się przy klasztorze oo. Dominikanów na Służewie (ul. Dominikańska 2), średnio trzy razy w miesiącu.

Przy zapisie prosimy koniecznie o zaznaczenie wybranego dnia tygodnia (poniedziałek lub środa).

 

Przystań dla Serca
II Rok Pracy

Dotychczasowe uczestniczki „Przystani dla serca” z radością zapraszamy w tym roku na spotkania drugiego roku pracy.

Terminy spotkań już wkrótce :)

 

Domowa Przystań dla Serca
Program Online

Program pracy zdalnej jest otwarty dla wszystkich chętnych. Zapraszamy serdecznie osoby, które pracowały z nami na warsztatach stacjonarnych, jak i tych, którzy z nami wcześniej się nie spotkali.

Spotkania online będą się odbywać w trzech grupach:

Szczegółowy harmonogram spotkań grup środowych jest TUTAJ.

Szczegółowy harmonogram spotkań grupy sobotniej jest TUTAJ.

Przy zapisie prosimy koniecznie o zaznaczenie wybranej grupy.

 

ZAPISY

KONTAKT

mail: kontakt@przystandlaserca.pl

www.PrzystanDlaSerca.pl