Jak pracujemy?

(informacje dla dociekliwych)

Jak wyglądają nasze spotkania, na czym się opierają i jakie treści chcemy wam przekazać?

Głównym źródłem inspiracji i wiedzy dla naszych warsztatów jest logoterapia Viktora Frankla oraz analiza egzystencjalna Alfrieda Langle. Są to nurty terapeutyczne, które w centrum swojego zainteresowania stawiają osobę i jej dążenie do życia wypełnionego sensem.

Bardzo ważną inspiracją dla naszej wspólnej pracy są także idee Luigiego Rulli, znane w Polsce dzięki tłumaczeniom prac jego uczniów m.in. A. Cenciniego czy A. Manentiego. Z tej szkoły zaczerpnęłyśmy definicję pragnienia, wartości oraz koncepcję dynamiki pracy wewnętrznej.

Bliskie jest nam również to, w jaki sposób podejście humanistyczne rozumie rozwój człowieka dorosłego – jako proces, w którym potrzebna jest przestrzeń, czas i łagodność.

Dodatkowo korzystamy także z narzędzi innych nurtów pomocy psychologicznej np. pojawiają się elementy pracy z myślami i przekonaniami, terapii skoncentrowanej na współczuciu, czy narzędzia NVC (Porozumienia bez Przemocy).

A jak wyglądają nasze spotkania?

Na zajęciach poświęcamy dużo czasu na pracę własną, którą nasze uczestniczki bardzo doceniają – w końcu czas i przestrzeń, żeby zajrzeć w głąb siebie. Praca indywidualna opiera się na autorskich materiałach. Są różnorodne ćwiczeniach, które poruszają nie tylko intelekt, ale i wyobraźnię oraz uczucia.

Na każdym spotkaniu jest też czas na pracę w grupie. Czasem jest to rozmowa w parach, czasem w małych grupach, albo rozmowa na forum. Bez obaw – zawsze taktownie i z uszanowaniem twojej intymności.

Ważnym elementem naszych spotkań jest też przekazanie pewnej wiedzy o naszym świecie wewnętrznym. Pojawia się więc też trochę teorii dla lepszego rozumienia siebie.

Kontakt
Przystań dla serca
email: kontakt@przystandlaserca.pl
code and design: p‑soft