Nasze projekty

Obecnie prowadzimy dwa roczne projekty: „Przystań dla serca” oraz „Przystań w poszukiwaniu sensu”. Każdy z nich jest niezależną propozycją.

PRZYSTAŃ DLA SERCA

Autorski roczny program rozwoju osobowego dla kobiet

Część 1. Mądrość serca
Część 2. Ku głębszym pragnieniom
Część 3. W moim rytmie

PRZYSTAŃ W POSZUKIWANIU SENSU

Roczny program rozwoju osobowego dla kobiet w nurcie analizy egzystencjalnej

Część 1. Wybrać życie
Część 2. Mój dom
Część 3. Biegnąca z wilkami

Kontakt
Przystań dla serca
email: kontakt@przystandlaserca.pl
code and design: p‑soft